Aktualne wydarzenia
2016-05-18
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
W dniu 14 maja 2016 r. ITB „MORATEX” wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych w Aleksandrowie Łódzkim. Koordynatorem Dni Otwartych był Minister Rozwoju.
Podczas otwartej imprezy informacyjnej Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował rezultaty Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08
”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”
zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prezentowane osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników imprezy.2016-05-18
Targi Logistyki Służb Mundurowych
W Targach Logistyki Służb Mundurowych zorganizowanych po raz czwarty w dniach 10 – 11 maja 2016 r. w Łodzi, wzięły udział jednostki naukowo-badawcze oraz liczni producenci i dystrybutorzy umundurowania i sprzętu przeznaczonego dla służb mundurowych. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” eksponował rezultaty projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Projekt nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08
”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”
Projekt, umowa nr WND-POIG.01.03.01-00-060/08
„Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano”, rezultaty prac badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa oraz oferował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem gości targowych.
Targom towarzyszyło Forum, w którym wzięli udział specjaliści ITB „MORATEX”.2016-05-13
Wizyta studyjna Przedstawicieli Komisji Europejskiej i Członków Komitetu Monitorującego w ITB „MORATEX”
Doceniając rezultaty osiągnięte w ramach inwestycji realizowanych przez ITB „MORATEX” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a zwłaszcza projektu pt. Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” (nr. WND-POIG.01.03.01-10-005/08), Ministerstwo Rozwoju wytypowało ITB „MORATEX” jako miejsce wizyty studyjnej.
Uczestnikami tej wizyty byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
Wizyta odbyła się 11 maja 2016 r. w siedzibie Instytutu. Celem wizyty było przedstawienie Komisji Europejskiej oraz Członkom Komitetu Monitorującego POIR przykładów dobrych praktyk, najlepszych projektów realizowanych w ramach Programu oraz efektów ich komercjalizacji.
Wizytującym zostały zaprezentowane bezpośrednie efekty projektu - prototypy: kamizelek kuloodpornych, kompozytowych hełmów balistycznych, tarcz balistycznych, kompozytowych płyt balistycznych. Przedstawiono także film promujący projekt oraz prezentacje nt. Instytutu i innych projektów realizowanych z środków unijnych.
Bardzo duże zainteresowanie Gości wzbudziła bezpośrednia transmisja z testów weryfikujących odporności balistyczne opracowanych rozwiązań z naszego Laboratorium Badań Balistycznych.
Na spotkaniu byli obecni twórcy projektu, którzy wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania.


2015-05-19
Noc Muzeów 2015
W bieżącym roku, w ramach „Nocy Muzeów”, w nocy 16/17 maja b.r. , Polska Agencja Prasowa zorganizowała w Warszawie wystawę „Zadziwiające technologie”, na której były prezentowane wyroby i nowatorskie technologie z różnych dziedzin. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na wystawie eksponował rezultaty następujących projektów:
 • Projekt POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB „MORATEX” wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych” Projekt finansowany z własnych środków Instytutu; zgłoszenie do ochrony w EPO współfinansowane przez Unię Europejską
 • Podkładka antyugięciowa – opracowana w ramach projektu: umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 „Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 • Pontonowy most kasetowy do budowy mobilnych przepraw mostowych, opracowany w ramach projektu rozwojowego nr O ROO 0079 „Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe”
  Projekt finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012 zapobiegający obrażeniom w czasie ataku tępym przedmiotem
Ekspozycja Instytutu spotkała się z dużym zainteresowaniem osób zwiedzających wystawę.


2015-04-21
EUROPOLTECH 2015
W dniach 15 – 17 kwietnia b.r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Targi są organizowane co 2 lata i są jedną z najważniejszych imprez wystawienniczych w Polsce dotyczących wyposażenia służb dbających o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. W obecnej edycji targów wzięło udział 163 wystawców, prezentując najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie wyrobów służących bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na swoim stoisku promował kask bezpieczeństwa, przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, kamizelki i hełmy kuloodporne opracowane w ramach projektu POIG. 01.03.01-10-005/08 „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” oraz usługi Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Chemicznych i Zakładu Certyfikacji Wyrobów.
Prezentowane wyroby i usługi spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.
2014-10-20
Forum Gospodarcze 2014
W dniach od 14 do 15 października 2014roku, odbywało się w Łodzi w hotelu Hilton, VII Europejskie Forum Gospodarcze. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane już po raz siódmy przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Celem Forum jest m.inn. stworzenie platformy pozwalającej na budowanie efektywnej współpracy nauki z biznesem. W czasie Forum prowadzono liczne dyskusje wokół wyselekcjonowanych branż, w tym między innymi innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody.

Forum towarzyszyła wystawa ofert firm produkcyjnych oraz sektora nauki.

ITB "MORATEX" prezentował rezultaty projektów badawczo-rozwojowych w postaci wyrobów oraz na posterach. Ekspozycję urozmaicały filmy na temat Instytutu i opracowanych wynalazków. Wśród promowanych osiągnięć były również produkty projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIG.01.03.01-10-005/08-00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".
Prezentowane rozwiązania badawcze ITB "MORATEX" (np. kamizelki kuloodporne, zestaw przeciwuderzeniowy dla Policji ), będące przykładami innowacyjnego włókiennictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem Zwiedzających.2014-09-10
Targi Mody
W dniach 29-31 sierpnia 2014 r. w Centrum Handlowym PTAK w Rzgowie koło Łodzi zorganizowane zostało pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Forum Gospodarcze, w którym uczestniczył m.in. Lech Wałęsa. Forum towarzyszyły Targi Mody, w których wzięły udział jednostki naukowe, producenci wyrobów włókienniczych, kreatorzy mody i przedsiębiorstwa handlowe. W tym wydarzeniu uczestniczył Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX". Na powierzchni wystawienniczej 200 m2 zaprezentował ekspozycję zatytułowaną "Technologie ITB MORATEX na straży bezpieczeństwa. Moda i funkcjonalność umundurowania funkcjonariuszy służb MSW.". Pokazano ubrania strażackie, umundurowanie Policji, BOR oraz Straży Granicznej ze szczególnym wskazaniem wyrobów opracowanych przez Instytut na rzecz tych służb.
ITB MORATEX przedstawił m. in. rezultaty swoich prac badawczych dedykowanych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, w tym rezultaty projektów opracowywanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Projekt nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

- Projekt, umowa nr WND-POIG.01.03.01-00-060/08 Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.
2014-06-10
Nauka dla Gospodarki 2014
W dniach 03-06 czerwca b.r. został zorganizowany w Poznaniu Salon "Nauka dla Gospodarki", podczas którego instytuty badawcze i wyższe uczelnie prezentowały swój dorobek naukowy i wynalazczy. Patronat nad tą prestiżową wystawą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Gospodarki.
Salon odbył się w ramach największej polskiej imprezy wystawienniczej Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, w której wzięło udział ponad 1000 wystawców z 30 krajów.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" podczas Salonu prezentował rezultaty następujących projektów:

 • Projekt WND-POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych
  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
 • Projekt WND-POIG.01.03.01-00-060/08: Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prezentowana była również nowo opracowana kamizelka igłoodporna dla Służby Więziennej.

Ekspozycja Instytutu spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.
2014-05-26
Noc muzeów 2014
W ramach imprezy "Noc muzeów" organizowanej w nocy 17/18 maja b.r., Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" promował w Warszawie w pomieszczeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych m.in. rezultaty prac naukowo-badawczych możliwych do wykorzystania w jednostkach MSW:
Projekt WND-POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Wyroby Instytutu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Ekspozycję zwiedziło 1200 osób.
2014-05-05
VI Piknik Funduszy Europejskich – 2014-05-05, Manufaktura, Łódź
W dniu 1 maja 2014 w wielu miastach Polski odbyła się kolejna – szósta edycja Pikniku Funduszy Europejskich. W tym roku impreza miała szczególny rozmach i oprawę, ponieważ łączyła się z 10-tą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wybrał na miejsce obchodów Rynek Manufaktury, trafnie przewidując wyjątkowo liczną publiczność, czemu sprzyjała łaskawa aura majówki.
W tych okolicznościach Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wystawił na Pikniku ekspozycję informującą o projektach badawczych, które były dofinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spośród ich puli, wybrano dwa realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, m.in.:
"Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych, wykonane na bazie kompozytów włóknistych – ERGOBAL COMPOSITE", który już został zakończony.
Wśród odwiedzających pojawili się m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień i Wojewoda Łódzki - pani Jolanta Chełmińska. Intensywna promocja tematyki prac naukowo-badawczych i rozwojowych Instytutu, dofinansowanych przez Unię Europejską trwała pełne 8 godzin, bez chwili przerwy i mogłaby trwać dłużej, gdyby nie zamknięcie namiotu dla publiczności o godzinie 20:00, podyktowane względami organizacyjnymi.
2014-03-14
"Płótno co się kulom nie kłania"
W biuletynie ŁÓDŹ KREUJE INNOWACJE nr 1/2014 na str. 21-23 jest zamieszczony artykuł pt. "Płótno co się kulom nie kłania", w którym przedstawiono innowacyjne rozwiązanie ITB "MORATEX" kompozyt, – który skutecznie zatrzymuje odłamki i pociski. W Instytucie realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską, numer umowy UDA - POIG.01.03.01 – 10 – 005 - / 08 – 00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" , w ramach którego opracowano wspomniane kompozyty. Znalazły one zastosowanie w kamizelkach kuloodpornych, tarczach i hełmach balistycznych oraz opancerzeniach środków transportu.

W artykule zamieszczona jest również opinia użytkownika tych wyrobów.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się pod adresem: http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci_397,402.html
2013-12-31
Promocja projektu POIG.01.03.01-10-005/08 podczas uroczystości
60-lecia ITB "MORATEX"
Rezultaty projektu były promowane podczas jubileuszu 60-lecia Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w dniu 03 grudnia 2013 r. oraz podczas międzynarodowej konferencji "Najnowsze trendy w konstrukcji i zastosowaniu osłon balistycznych" zorganizowanej w dniach 04-05 grudnia 2013 r. w Łodzi.
2013-10-22
Konferencja i Targi InnovaTex 2013
W dniach 17 – 18 października 2013 r. w Łodzi po raz pierwszy zostały zorganizowane Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych InnovaTex 2013.

Obie te imprezy zostały zorganizowane pod patronatem Ministra Gospodarki i miały na celu promocję nowatorskich wyrobów i technologii dotyczących technicznych wyrobów włókienniczych, stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki oraz do celów specjalnych.
Podczas konferencji specjaliści z wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych wygłosili ponad 60 interesujących referatów przedstawiających rezultaty dotychczasowych prac oraz nowe kierunki badań naukowych w tym zakresie. Efekty prowadzonych prac były przedstawione również na towarzyszących konferencji Targach Technicznych Wyrobów Włókienniczych, w których wzięło udział ponad 30 wystawców reprezentujących wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, producentów i dystrybutorów technicznych wyrobów włókienniczych.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na targach prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, finansowanego przez Unię Europejską oraz przedstawił finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowane w Instytucie następujące projekty:
 • Namiot do ujawniania śladów parami estru cyjanoakrylowego,
 • Wyspecjalizowany zestaw przeciwpowodziowy,
 • Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki,
 • Nowoczesna trudnopalna i ergonomiczna kamizelka skrytego noszenia.

Podczas targów i na sali konferencyjnej prezentowane były również opracowane przez ITB „MORATEX” w innych projektach osobiste osłony balistyczne, komplet przeciwuderzeniowy oraz ubranie dla straży pożarnej.
2013-10-08
Kalejdoskop innowacji. Spójrz w przyszłość
W dniu 5 października 2013 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” uczestniczył w zorganizowanej w Warszawie imprezie promującej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka p.t.: „Kalejdoskop innowacji. Spójrz w przyszłość”. Impreza została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jej celem było rozpowszechnienie informacji o Programie i prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach Programu.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 p. t.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”.
Opracowane w ramach Projektu osobiste ochrony balistyczne prezentowane na wystawie, takie jak kamizelki i hełmy kuloodporne oraz tarcze i płyty balistyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.
2013-09-06
Nowe wzory

Hybrydowy hełm kulo- i odłamkoodporny, wzór 2012

Hybrydowy hełm balistyczny stanowi ochronę głowy użytkownika przed odłamkami (klasa O3 zgodnie z normą PN-V-87001:2011) oraz pociskami małokalibrowej broni strzeleckiej (klasa K2 zgodnie z normą PN-V-87001:2011). Ponadto zapewnia odporność balistyczną określoną klasą IIIA wg NIJ Standard 0108.01:1985 "Ballistic Resistant Protective Materials - metodyka badawcza wg PN-V-87001:2011. Dodatkowo hełm kulo- i odłamkoodporny spełnia wymagania normy NIJ Standard 0106.01:1981 "NIJ Standard for Ballistic Helmets" w zakresie kuloodporności:

 • klasa II (pocisk 9mm Parabellum FMJ o masie 8g i prędkości uderzenia 358±15 m/s),
 • klasa IIIA (pocisk 9mm Parabellum FMJ o masie 8g i prędkości uderzenia 426±15 m/s, zgodny z NIJ Standard 0108.01:1985) wykazując wartość przyspieszenia poniżej 400 g, zgodnie z punktem 4.8 normy NIJ 0106.01:1981.

 

Wkłady balistyczne do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012

Wkłady balistyczne do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych w trzech wariantach przeznaczone do użytkowania wraz z podstawowymi wkładami miękkimi kamizelki.
1) Wkłady kompozytowe do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012 przeznaczone są do ochrony górnej części tułowia w obrębie klatki piersiowej oraz górnej części jamy brzusznej (wkład przedni) i/lub boków tułowia (wkład boczny) i/lub pleców (wkład tylny) przed 7,62x39 mm pociskiem PS z rdzeniem ze stali miękkiej i płaszczem wykonanym ze stopu miedzi, o masie pocisku 7,9±0,1 g i prędkości mierzonej 720±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie K3A według normy PN-V-87000:2011),

2) Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki heksagonalnej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012 przeznaczone są do ochrony górnej części tułowia w obrębie klatki piersiowej oraz górnej części jamy brzusznej (wkład przedni) i/lub boków tułowia (wkład boczny) przed pociskami broni palnej:

 • 7,62x39 mm pociskiem PS z rdzeniem ze stali miękkiej i płaszczem wykonanym ze stopu miedzi, o masie pocisku 7,9±0,1 g i prędkości mierzonej 720±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie klasa K3A według normy PN-V-87000:2011),
 • 5,56x45 mm pociskiem SS109 z rdzeniem ołowianym i penetratorem wykonanym ze stali miękkiej, o budowie wg STANAG 4172 Ed.2 o masie 4,0±0,1 g i prędkości mierzonej 950±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie K3B według normy PN-V-87000:2011),

3) Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki monolitowej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012 przeznaczone są do ochrony górnej części tułowia w obrębie klatki piersiowej oraz górnej części jamy brzusznej (wkład przedni) przed pociskami:
 • 7,62x39 mm pociskiem PS z rdzeniem ze stali miękkiej i płaszczem wykonanym ze stopu miedzi, o masie pocisku 7,9±0,1 g i prędkości mierzonej 720±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie K3A według normy PN-V-87000:2011),
 • 7,62x51 mm pociskiem FMJS z rdzeniem ołowianym i płaszczem wykonanym ze stali, o masie pocisku 9,6±0,1 g i prędkości mierzonej 840±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie K3C według normy PN-V-87000:2011),
 • 7,62x51 mm pociskiem przeciwpancernym AP z rdzeniem ze stali o twardości (63±2) HRC, o masie pocisku 9,7±0,1 g i prędkości mierzonej 820±15 m/s (ochrona balistyczna w klasie K5A według normy PN-V-87000:2011).
 

 

Tarcza balistyczna, wzór 2012

Tarcza balistyczna, wzór 2012 (wersja standard, wersja specjalna) przeznaczona do ochrony użytkownika przed pociskami broni karabinowej:

 • 7,62x51 308 Winchester FMJ przy prędkości uderzenia v = 828±15 m/s,
 • 7,62x39 AKM PS 43 przy prędkości uderzenia v = 710±15 m/s.


 

 

 

 

Zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych (w tym osłony antyrykoszytowe), wzór 2012

Kompozycje materiałowe do opancerzeń środków transportu i obiektów stałych, wzór 2012 (wariant 1 - wykonany z z jednorodnego materiału włóknistego; wariant 2 - hybrydowy - wykonany z dwóch typów materiałów włóknistych) zapewniają ochronę przed pociskami broni karabinowej:

 • 7,62x51 308 Winchester FMJ przy prędkości uderzenia V=833±20 m/s,
 • 7,62x39 AKM PS 43 przy prędkości uderzenia V=710+20m/s,
 • 5,56 x 45 FMJ P, przy prędkości uderzenia V=900±20 m/s,
 • 5,56 x 45 FMJ, przy prędkości uderzenia V=937±20 m/s.

Dodatkowo kompozycje materiałowe (wariant 1) zapewniają ochronę przed pociskami broni karabinowej:
 • 7,62x51 308 Winchester FMJ przy prędkości uderzenia V=833±20 m/s,
 • 7,62x39 AKM PS 43 przy prędkości uderzenia V=710+20 m/s zgodnie z STANAG 4569.

2013-06-26
KONFERENCJA FORESIGHT
W dniu 18 czerwca 2013 r. konsorcjanci biorący udział w realizacji projektu "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zorganizowali w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie konferencję Foresight pod hasłem "Utkajmy przyszłość".
Celem konferencji było zaprezentowanie wizji strategicznego programu badawczego i założeń dla polityki innowacyjnej rozwoju nowoczesnego włókiennictwa jako branży kluczowej dla rozwoju gospodarki, rolnictwa, medycyny i transportu, szeroka promocja firm i instytucji naukowych, tworzenie więzi kooperacyjnych i biznesowych.
Podczas konferencji wygłoszonych zostało szereg interesujących referatów przedstawiających możliwości zastosowania technologii włókienniczych w wielu dziedzinach gospodarki, dających podstawy do uznania włókiennictwa jako przemysłu strategicznego w polskiej gospodarce podobnie jak w gospodarkach wielu rozwiniętych krajów. Konferencja była ilustrowana pokazem nowoczesnych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" przedstawił zastosowanie technologii włókienniczych w wytwarzaniu nowoczesnych ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych przeznaczonych dla służb bezpieczeństwa wewnętrznego.
2013-06-11
Salon "Nauka dla Gospodarki"
W dniach 04 – 07 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbyła się największa impreza wystawiennicza w Polsce - Międzynarodowe Targi "Innowacje – Technologie – Maszyny – Polska 2013".
W Targach wzięło udział ponad 1000 wystawców z 30 krajów, prezentując nowości z zakresu maszyn i technologii. Podczas tej imprezy został również zorganizowany Salon "Nauka dla Gospodarki", gdzie jednostki naukowo-badawcze oraz wyższe uczelnie prezentowały osiągnięcia, które mogą być zastosowane w różnych dziedzinach gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, projektów rozwojowych oraz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Międzynarodowe Targi Poznańskie doceniając wieloletnią współpracę w ramach upowszechniania nauki polskiej oraz z okazji Jubileuszu 60–lecia Instytutu, uhonorowały ITB "MORATEX" okolicznościową statuetką i dyplomem. Odznaczenia te, podczas uroczystości otwarcia Targów w dniu 04 czerwca 2013 r, odebrała dr inż. Elżbieta Witczak, Dyrektor ITB "MORATEX".Podobnie jak w poprzednim roku Pan Bronisław Komorowski Prezydent R. P. zwiedził Targi zapoznając się z prezentowanymi nowościami.
2013-04-22
Targi EUROPOLTECH 2013
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są organizowane w Warszawie co dwa lata od 2003 roku. W bieżącej edycji targów zorganizowanej w dniach 17-19 kwietnia 2013 roku wzięło udział około 150 wystawców, prezentując swój dorobek z zakresu sprzętu i wyposażenia służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" na targach promował namiot do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego, oraz rezultaty projektów, w których brał udział, współfinansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", w wyniku którego powstały prezentowane na targach osobiste osłony balistyczne: hybrydowy hełm kuloodporny, tarcza balistyczna oraz kamizelki kuloodporne przeznaczone dla formacji bezpieczeństwa państwa. Promowana była też działalność Zakładu Certyfikacji Wyrobów, Laboratorium Badań Balistycznych i Laboratorium Badań Metrologicznych.

Prezentowane przez Instytut osiągnięcia oraz działalność laboratoryjna i certyfikacyjna spotkały się z dużym zainteresowaniem osób zwiedzających targi.
2013-04-09
Komercjalizacja wyników projektuRezultaty projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-10-005/08-00, zostały skomercjalizowane na zasadach rynkowych. Zostaną one wdrożone do produkcji w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy licencyjnej.
Są to:
 1. Kompozycje materiałowe do opancerzenia środków transportu i zabezpieczeń obiektów stałych (wariant I i II), warstwowa osłona antyrykoszetowa (kulochwyty);
 2. Wkłady balistyczne do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych (3 warianty);
 3. Tarcza balistyczno-maskująca;
 4. Hełmy kulo- i odłamkoodporne


2013-02-11
XX Giełda Wynalazków
W dniach 05 – 07 lutego 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się jubileuszowa XX Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji w 2012 roku. Wystawa ta organizowana jest co roku i eksponowane na niej są polskie wynalazki, które zostały nagrodzone na targach i wystawach organizowanych na całym świecie w roku poprzedzającym Giełdę.

Podczas XX Giełdy Wynalazków ITB "MORATEX" zaprezentował hybrydowy hełm kuloodporny - nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 w Warszawie.
2012-12-04
Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż licencji niewyłącznej
2012-10-23
Wystawa IWIS 2012
W dniach 16 – 19 października 2012 r. w Warszawie została zorganizowana pod patronatem Prezydenta RP VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2012.

W wystawie wzięły udział wyższe uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa innowacyjno – wdrożeniowe i indywidualni wynalazcy z wielu krajów, przedstawiając wynalazki z różnych dziedzin nauki i gospodarki.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" promował hełm hybrydowy kulo- i odłamkoodporny opracowany w ramach projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Prezentowany hełm uzyskał wysoką ocenę Jury i został nagrodzony Złotym Medalem.
2012-06-25
Certyfikaty udzielone na rzecz Konsorcjum Projektu Kluczowego
Nr POIG.01.03.01-10-005/08
W dniu 31 maja 2012 r. zostały udzielone certyfikaty zgodności dla opracowanych w projekcie prototypów:

 1. Tarcza balistyczna, wzór 2012, wersja standardowa, wersja specjalna

 2. Hybrydowy hełm kulo- i odłamkoodporny, wzór 2012

 3. Wkłady kompozytowe do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012
  Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki heksagonalnej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012
  Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki monolitowej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012

 4. Kompozyty materiałowe do opancerzeń środków transportu i obiektów stałych, wzór 2012
2012-06-11
Konferencja "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych."

W dniu 25 maja 2012r w Warszawie w hotelu Harenda odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Organizatorem konferencji był Lider Projektu - Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX." W obradach uczestniczyli przedstawiciele Lidera oraz Partnerów realizujących projekt, przedstawiciele końcowych użytkowników oraz przedsiębiorstw. Konferencję otworzyła Dyrektor ITB"MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak, następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutów –Partnerów. W dalszej części konferencji realizatorzy projektu wystąpili z dziesięcioma prezentacjami pokazującymi proces od powstania idei projektu, poprzez przebieg prac na różnych etapach jego realizacji, aż do etapu końcowego – uzyskania rezultatów projektu. Konferencję zakończyła dyskusja na tematy związane z opracowywaniem nowoczesnych osłon balistycznych, problemami na jakie napotykano w czasie realizacji projektu, ich rozwiązywanie a także porównanie naszych osiągnięć w tym zakresie z sytuacją wyrobów balistycznych na rynkach światowych. Konferencji towarzyszyła wystawa rezultatów projektu – kamizelek balistycznych, wkładów balistycznych, hybrydowych hełmów balistycznych oraz wariantów tarcz balistycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych na temat projektu.

2012-06-06
Salon "Nauka dla Gospodarki 2012"
Salon "Nauka dla Gospodarki" organizowany jest co roku w Poznaniu w ramach największej w Polsce imprezy wystawienniczej – targów INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA. Podczas Salonu jednostki naukowo – badawcze i wyższe uczelnie prezentują swój dorobek w zakresie prac badawczych oraz nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które mogą być wykorzystane w różnych działach gospodarki narodowej.
W obecnej edycji targów zorganizowanych w dniach 29.05 – 01.06.2012 r. pod patronatem Ministra Gospodarki i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyło ponad 900 wystawców z całego świata.
Podczas tegorocznego Salonu "Nauka dla Gospodarki" Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Eksponowane osobiste ochrony balistyczne opracowane podczas realizacji projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających targi.
Targi zwiedził Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

2012-05-15
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa"
W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zorganizowała w Gdańsku VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Edukacja dla bezpieczeństwa". W obradach wzięli udział pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek naukowych, których zakres działalności obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa, oraz specjaliści służb bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i czuwający nad porządkiem publicznym.
Podczas konferencji Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Są nimi praktyczne zastosowania kompozytów w osobistych ochronach balistycznych, a mianowicie kamizelki kuloodporne i hełmy. Eksponowane modele oraz film i ulotki przedstawiające ten projekt spotkały się z zainteresowaniem uczestników.
2012-05-15
7 doroczna konferencja Europejskiej Platformy Technologicznej "Od 7go Programu Ramowego po HORYZONT 2020: Dopasowanie programów badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
W dniach 29-30.03.2012 w Brukseli, na konferencji przygotowanej przez organizację European Technology Platform for the future of textile and clothing, zostały zrealizowane zadania związane z promocją rezultatów projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", którego liderem jest nasz Instytut. Korzystając z faktu, że organizatorzy zaplanowali specjalną sesję przeznaczoną właśnie na upowszechnianie informacji o takich przedsięwzięciach, wszystkim uczestnikom oraz wielu gościom konferencji doręczono ulotki promocyjne, wraz z adresem specjalnie utworzonej na rzecz konferencji strony projektu. Jej adres jest dzięki uczestnictwu Instytutu widoczny na stronie Platformy. Ponadto przez cały czas trwania imprezy, w bezpośrednim sąsiedztwie sali obrad prezentowaliśmy plansze typu roll-up oraz film promujący nasz projekt, jego ideę, efekty i wykonawców. Skutkowało to nawiązywaniem kontaktów bezpośrednich z licznymi gośćmi, ponieważ zainteresowanie uczestników żywą ekspozycją przyciągało ich do naszej mini-wystawy i skłaniało do zadawania pytań lub dzielenia się uwagami. Konferencja skupiała się tematycznie wokół 28 włókienniczych projektów badawczych, nowej strategii Komisji Europejskiej w zakresie programów współpracy – w tym Horyzont 2020 oraz działań Platformy zmierzających do zbliżenia z przemysłem, głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, co wpisuje się w strategię naszego Instytutu.
2012-04-17
Konferencja "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych."

W dniu 25 maja 2012r odbędzie się konferencja podsumowująca realizację oraz rezultaty projektu nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych."
Miejsce konferencji - Hotel Harenda, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 4/5.
Czas trwania konferencji - 9.00 - 15.00
W najbliższym czasie ukażą się szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji.
2012-03-04
Diagnoza szyta na miarę włókiennika
W dniu 28 marca 2012 roku Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zorganizowała konferencję upowszechniającą rezultaty projektu "Diagnoza szyta na miarę włókiennika". Konferencji towarzyszyła wystawa osiągnięć jednostek naukowo-badawczych oraz zakładów tekstylnych przedstawiająca różne kierunki zastosowania technologii włókienniczych.
ITB "MORATEX" promował swój udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz przedstawił zastosowanie technik włókienniczych do wytwarzania wyrobów służących bezpieczeństwu i ochronie zdrowia człowieka. Eksponowane wyroby takie jak atrapy kamizelek i hełmów kuloodpornych, komplet przeciwuderzeniowy dla policji, trudno palne ubranie strażackie czy opatrunek do udzielania pierwszej pomocy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
2011-12-28
Międzynarodowa Konferencja Light-Weight-Armour for Defence & Security, Aveiro/Portuglia
W dniach od 26-29.10.2011 r. w Aveiro (Portugalia) prowadzono aktywnie promocje rezultatów projektu na Międzynarodowej Konferencji Light-Weight-Armour for Defence & Security, Aveiro/Portuglia. Na konferencji został zaprezentowany referat dotyczy aspektów oceny i weryfikacji odporności balistycznej oraz innych parametrów użytkowych prototypowych ultra-lekkich osłon balistycznych środków transportu i obiektów stałych.
2011-11-28
Konferencja MON - Dni Przemysłu 2011
Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizował w warszawskim Centrum Konferencyjnym WP w dniach 22 i 23 listopada 2011r po raz czwarty Konferencję DNI PRZEMYSŁU. Z intencją pogłębienia współpracy pomiędzy MON, a przemysłem, na konferencje przybyło 523 przedstawicieli tej branży, z 159 organizacji uczestniczących, a wśród 42 wystawców - nasz Instytut.

Zainteresowanie uczestników przyciągały rezultaty prac badawczo rozwojowych Instytutu, które prowadziły do opracowania kilku prezentowanych rozwiązań:
 • pływaka, który jest jednym z głównych elementów mostu pontonowego,
 • kamizelki ochronnej, kulo-, nożo-, szpikulco- i igłoodpornej,
 • kamizelki kuloodpornej z wkładem kompozytowym,
 • kompozytowego hełmu kuloodpornego.
2011-10-20
Spotkanie Zespołu realizującego badania ze strony CIOP-PIB z Przedstawicielami Lidera Projektu
W dniu 21.09.2011 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odbyło się spotkanie Zespołu realizującego badania ze strony CIOP-PIB z Przedstawicielami Lidera Projektu. W ramach spotkania kierownicy zespołów realizujących badania w CIOP-PIB przedstawili informacje nt wyników uzyskanych w ramach zadania 4.

Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:
 1. Parametry ochronne prototypów hełmów kulo- i odłamkoodpornych – dr inż. Krzysztof Baszczyński
 2. Badania eksploatacyjne laboratoryjne i poligonowe prototypów kompozytowych wyrobów balistycznych – dr inż. Katarzyna Majchrzycka
 3. Badania fizjologiczne wśród użytkowników stosujących prototypy wkładów kompozytowych z wybranymi konstrukcjami prototypów kamizelek kulo- i odłamkoodpornych oraz prototypy tarczy i hełmu w badaniach laboratoryjnych – dr Anna Marszałek
 4. Parametry psychologiczne wśród użytkowników stosujących prototypy kompozytowych wyrobów balistycznych w badaniach eksploatacyjnych i fizjologicznych – dr Anna Łuczak
 5. Izolacyjność cieplna prototypów kamizelek oraz hełmu kulo- i odłamkoodpornych – mgr inż. Magdalena Zwolińska.
Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiono szczegółowe cele, sposób realizacji oraz osiągnięte rezultaty badań prototypów wkładów kompozytowych do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, prototypów tarcz balistycznych, prototypów hełmów kulo- i odłamkoodpornych.
2011-09-27
Nowa edycja norm PN-V-87000:2011 oraz PN-V-87001:2011
W związku z pojawieniem się w sierpniu 2011 r. nowych edycji norm PN-V-87000:2011 oraz PN-V-87001:2011 (zastępujących dotychczas obowiązujące normy z 1999 r.) został rozszerzony zakres badań zaplanowanych do wykonania w ramach zadania 4 w zakresie oceny bezpieczeństwa i funkcjonalności wyrobów balistycznych (wkładów do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych oraz hełmów kulo- i odłamkoodpornych). Będą to pierwsze tego typu wyroby ochronne w UE ocenione zgodnie z wymaganiami nowych edycji norm.
2011-07-20
Informacja nt. badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB

W lipcu 2011 r zakończono badania użytkowe, fizjologiczne oraz poligonowe wykonanych w ramach projektu:

 • protytypów kamizelek kulo- i odłamkoodpornych (wraz z wkładami symulującymi masę i kształt docelowych wkładów balistycznych),
 • protytypów hełmów balistycznych,
 • protytypów tarczy balistycznej.
Badania były przeprowadze przez CIOP-PIB.


2011-06-23
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna – UZBROJENIE'2011

W dniach 25 – 27 maja 2011 r odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna – UZBROJENIE'2011, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, wspólnie z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej, przy współudziale Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. W ramach konferencji jedną z sesji naukowych poświęcono całościowo rezultatom projektu kluczowego nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 pt. "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Realizatorzy projektu (ITB "MORATEX", CIOP-PIB, WITU oraz PŁ) wygłosili referaty przedstawiających problematykę i rezultaty Projektu. Ożywiona dyskusja dotycząca problematyki Projektu świadczy o atrakcyjności naukowej i aplikacyjnej tematu oraz o perspektywach nowych aspektów związanych z projektowaniem kompozytowych osłon balistycznych.


2011-06-01
XXIV Kongres Techników Polskich
W dniach 24-25 maja 2011 roku w Łodzi odbył się XXIV Kongres Techników Polskich, któremu towarzyszyła wystawa osiągnięć jednostek naukowo-badawczych różnych branż. ITB "MORATEX" na swoim stoisku za pomocą roll-upów oraz ulotek przedstawił swój udział w pięciu projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz eksponował nowatorskie rozwiązania osobistych osłon balistycznych powstałych w wyniku realizacji projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" i projektu POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowany był też powstały w wyniku prac badawczo-wdrożeniowych nowatorski wyrób służący ochronie zdrowia człowieka: TROMBOGUARD "Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych". Prowadzone przez Instytut prace badawcze oraz opracowania powstałe w wyniku ich realizacji spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.
2011-04-29
Targi EUROPOLTECH 2011
W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011. Targi te organizowane są co dwa lata, biorą w nich udział jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa opracowujące i wytwarzające sprzęt i wyposażenie dla policji oraz formacji bezpieczeństwa państwa.

Podczas bieżącej edycji targów Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" przedstawił swój udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie w Projekcie nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" oraz Projektu nr POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowane były wyroby opracowane przez Instytut dla potrzeb jednostek podległych MSWiA: komplet przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012 oraz TROMBOGUARD nowoczesny opatrunek hemostatyczny i przyśpieszający gojenie ran dla funkcjonariuszy jednostek nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezentowane wyroby spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników targów EUROPOLTECH 2011.
2010-12-17
Konferencja Rady Głównej Instytutów Badawczych – Warszawa
W dniu 17.12.2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: "Instytuty badawcze wczoraj i dziś" zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych, na której została przedstawiona historia rozwoju jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz ich najnowsze osiągnięcia, obecne możliwości i potrzeby. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia polskich instytutów. Na wystawie ITB "MORATEX" promował swój udział w następujących projektach, w których jest liderem, finansowanych przez Unię Europejską:

Projekt nr POIG.01.03.01-10-005/08
"Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"

Projekt nr POIG.01.03.02-10-015/08
"Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych"

2010-12-13
Innowacyjne włókiennictwo
W dniu 7 grudnia 2010 r., w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego zorganizowany został w Łodzi salon branżowy "Innowacyjna gospodarka". Celem salonu była dyskusja o gospodarczej kondycji branży w regionie łódzkim, jej szansach i zagrożeniach, a także możliwościach i barierach rozwojowych. . Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" reprezentował Zastępca Dyrektora d.s. Naukowych dr hab.inż. Marcin Struszczyk, który wystąpił z prezentacją nt. realizowanych w instytucie tematów naukowo-badawczych oraz projektów finansowanych z środków unijnych.
Obradom towarzyszyła wystawa dorobku wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z Łodzi i województwa łódzkiego. ITB "MORATEX" promował swój udział w pięciu projektach finansowanych przez Unię Europejską oraz opracowane w ramach tych projektów kamizelki i hełmy kuloodporne, płyty balistyczne oraz komplet przeciwuderzeniowy dla Policjanta na EURO 2012.

http://www.radiownet.pl/radio/wpis/11146/

2010-12-09
Nominacja do nagrody głównej w kategorii "Komercjalizacja badań"
Projekt Nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" został zgłoszony do konkursu "Fundusze i Nauka" i uzyskał nominację do nagrody głównej w kategorii "Komercjalizacja Badań".
Jest to duży sukces, zważywszy, że do konkursu wpłynęło 56 projektów z 12 województw. Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu 9 nominacji oraz 14 wyróżnień dla najlepszych projektów w trzech kategoriach. Wręczenie dyplomów odbyło się 08 grudnia 2010 w Warszawie, podczas konferencji podsumowującej konkurs "Fundusze i Nauka".
2010-11-18
Seminarium w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
W ramach Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zorganizował w dniu 09 listopada 2010 r. w Legionowie w Centrum Szkolenia Policji seminarium pt.; "Badanie skuteczności systemu GPRS zintegrowanego z modelami kamizelkach balistycznych". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służb Więziennictwa, Partnerzy i Konsultanci projektu oraz pracownicy ITB "MORATEX" uczestniczący w jego realizacji. Równolegle zostały przeprowadzone próby oceny efektywności systemu GPRS monitorującego wybrane parametry człowieka podczas ćwiczeń wysiłkowych prowadzonych na poligonie. Przeprowadzono również dyskusję dotycząca możliwości wykorzystania tego systemu do oceny komfortu użytkowania kamizelek kuloodpornych projektowanych w ramach projektu.
Pracownicy ITB "MORATEX" wygłosili następujące referaty:
 • "Hełmy kulo i odłamkoodporne" - dr inż. M. Fejdyś
 • "Wkłady do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych" – dr inż. B. Delczyk-Olejniczak
 • "Tarcze balistyczne" – mgr inż. W. Błaszczyk
 • "Kompozycje materiałowe do opancerzania środków transportu i obiektów stałych" – dr inż. M. Łandwijt
2010-10-18
Innowacyjne włókiennictwo
W dniu 15 października b.r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja pt.: "Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim". W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych województwa łódzkiego, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, inwestorów, przedsiębiorców oraz jednostek transferu technologii. Głównymi tematami konferencji były:
 • stan branży włókienniczej w regionie łódzkim, szanse i zagrożenia stojące przed sektorem
 • innowacyjność województwa i branży włókienniczej
 • transfer technologii
Ze strony ITB "MORATEX" w sesji panelowej uczestniczyła Dyrektor ITB "MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak. Obradom towarzyszyła wystawa, na której ITB "MORATEX" prezentował nowoczesne osobiste osłony balistyczne i przeciwuderzeniowe opracowane w ramach następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
 • Projekt POIG.01.03.01-10-005/08
  "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"
 • Projekt nr POIG.01.03.02-10-015/08-00
  "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych"

2010-06-16
Badania użytkowe i fizjologiczne wykonanych modeli
W dniu 16.06.2010 rozpoczęły się w CIOP-PIB badania użytkowe i fizjologiczne wykonanych w ramach projektu:
 • modeli kamizelek kulo- i odłamkoodpornych (wraz z wkładami symulującymi masę i kształt docelowych wkładów balistycznych),
 • modeli hełmów balistycznych,
 • modelu tarczy balistycznej.
2010-06-10
Pilotażowy projekt - "Łódzkie płynie po kasę"
W dniu 9 czerwca 2010 r. grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach Pilotażowego Projektu "Łódzkie Płynie Po Kasę" odwiedziła Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Podczas wizyty uczniowie zostali poinformowani o realizowanych w ITB "MORATEX" Projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie na temat Projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", w którym MORATEX jest Liderem.

Projekt "Łódzkie płynie po kasę" jest organizowany przez Województwo Łódzkie działające poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji.
Celem Projektu jest promocja funduszy strukturalnych oraz poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w wieku 15 - 19 lat.
Z uwagi na charakter pilotażowy prawo do udziału w Projekcie mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa koło lub klub europejski.

Projekt składa się z 4 etapów:

ETAP I - Termin 29 kwietnia 2010 r.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Strukturalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa klub lub koło europejskie, które zgłosiły się do projektu.

ETAP II - Termin 26, 27 oraz 31 maja 2010 r.
Warsztaty praktyczne w tematyce funduszy europejskich dostępnych dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013, podczas których 15 uczniów, zwycięzców Konkursu Wiedzy będzie mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat wpływu środków finansowych z UE na rozwój kraju i województwa łódzkiego a także zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania informacji dostępnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z terenu województwa łódzkiego.

ETAP III - Termin 7 czerwca 2010 r.
Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy.

ETAP IV - Termin 9 czerwca 2010 r.
Wycieczka objazdowa dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy, do kilku miejsc w województwie łódzkim, w których zrealizowane zostały projekty przy wsparciu środków z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Techniczna 2007-2013" oraz Budżetu Państwa.
2010-05-06
X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 21-23 kwietnia 2010 r. – Łódź
X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki W dniu 22 kwietnia 2010r. ITB "MORATEX" promował projekt Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych podczas X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowanego w Łodzi. Podczas obrad specjaliści Instytutu wygłosili referaty dotyczące włókien stosowanych w balistyce oraz nowoczesnych tarcz balistycznych. ITB "MORATEX" na Festiwalu skupiał się na tematach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie w ramach POIG.
2009-12-08
Seminarium na temat wykorzystania funduszy unijnych na naukę i szkolnictwo wyższe
Projekt Kluczowy Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych był promowany w czasie seminarium Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju, traktującego o wykorzystaniu funduszy unijnych na naukę i szkolnictwo wyższe. Do pobrania dostępne są program seminarium oraz slajdy prezentacji Projektu przedstawionej w czasie wydarzenia.
Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju Nauka i Biznes – synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju Autorem zdjęć jest dr Dominik Strapagiel
2009-10-28
Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector
Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector W czasie III Międzynarodowego Kongresu "Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector" Alcoy (Hiszpania) w dniach 28-29 października przeprowadzono promocję projektu Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych. Więcej informacji na stronie: http://www.aitex.es/jornadas/
2009-09-28
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009
MSPO'2009 - ZdjęcieW dniach od 31 sierpnia do 3 września b.r. w Kielcach odbyła się największa w Polsce coroczna impreza wystawiennicza dotycząca przemysłu obronnego Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009.
Nauka dla Przemysłu - ZdjęcieW bieżącym roku ITB "MORATEX" uczestniczył w Salonie przedstawiając swój udział w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, możliwości prowadzenia badań przez Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Metrologicznych oraz zakres działalności Zakładu certyfikacji Wyrobów. Instytut eksponował również najnowsze konstrukcje kamizelek kuloodpornych i ochron przeciwuderzeniowych opracowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi.
Ekspozycja ITB "MORATEX" wzbudzała szerokie zainteresowanie potencjalnych użytkowników tych wyrobów oraz firm działających w obszarze opracowywania i badań ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych.
2009-09-21
52. Zjazd PTCh i SITPChem
52. Zjazd PTCh i SITPChem - Zdjęcie

W dniach 12 - 16 września 2009 roku w Łodzi odbył się 52. Zjazdu PTCh i SITPChem. Organizatorami tegorocznego zjazdu byli: łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Politechnika Łódzka oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

52. Zjazd PTCh i SITPChem - Zdjęcie

Zjazd miał charakter jubileuszowy, w 2009 roku wypada bowiem 90-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd PTChem i SITPChem jest corocznym spotkaniem około tysiąca chemików, zarówno naukowców, nauczycieli, jak i specjalistów pracujących w różnych gałęziach przemysłu i stanowi forum, którego uczestnicy prezentują swoje osiągnięcia naukowe, wymieniają wiedzę, poglądy i doświadczenia, biorą udział w dyskusjach i spotkaniach towarzyskich.

52. Zjazd PTCh i SITPChem - Zdjęcie

Korzystając z okazji tak dużego zgromadzenia naukowców jak i pracowników przemysłowych, jeden z naszych pracowników promował projekt POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

2009-06-24
Międzynarodowe Targi Poznańskie
W dniach 16 - 19 czerwca b.r. ITB "MORATEX" uczestniczył w Salonie Nauka dla Gospodarki, zorganizowanym w Poznaniu w ramach największej polskiej imprezy wystawienniczej Międzynarodowych Targów INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA 2009. Patronat Honorowy nad Targami objęli: Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut na swoim stoisku prezentował nowe konstrukcje kamizelek kuloodpornych, w tym kamizelkę szybkowyczepną, która została nominowana do najwyższej nagrody - Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. W materiałach informacyjnych, na planszach i w rozmowach prowadzonych z potencjalnymi klientami rozpowszechniana była informacja o udziale Instytutu w realizacji Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2009-06-03
Międzynarodowe Targi Wynalazków IWIS 2009 w Warszawie
W dniach 01 - 03 czerwca 2009 r. ITB "MORATEX" uczestniczył w Międzynarodowych Targach Wynalazków IWIS 2009. Targi te organizowane są co roku w Warszawie i uczestniczą w nich wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, innowacyjne i wdrożeniowe przedstawiając swój dorobek naukowy i wynalazczy z różnych dziedzin.
Instytut eksponował wynalazek pt.: "Agregat do rozdrabniania wysokowytrzymałych tworzy sztucznych zwłaszcza polietylenowych odpadów balistycznych", który został wysoko oceniony przez Jury Konkursowe i otrzymał Złoty Medal. Przez cały czas trwania targów na stoisku ITB "MORATEX" prowadzona była akcja informacyjna o realizowanym w Instytucie Projekcie Kluczowym POIG. 01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".
2009-05-30
Wystawa Sprzętu Wojskowego w Jarosławiu
W dniu 30 maja b.r. w Jarosławiu obchodzone było Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uroczystościom towarzyszyła wystawa wyposażenia i sprzętu wojskowego, na której ITB "MORATEX" eksponował nowe opracowania kamizelek kuloodpornych przeznaczonych dla jednostek specjalnych wojska oraz informował o realizowanym w Instytucie Projekcie Kluczowym POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"
2009-02-13
Seminarium i wystawa "Nauka dla Przemysłu"
Nauka dla Przemysłu - Zdjęcie W ośrodku „Prząśniczka” w Łodzi Zarząd Główny Stowarzyszenia Włókienników Polskich wspólnie z ITB "MORATEX" oraz Instytutem Włókiennictwa zorganizował seminarium p.t. "Nauka dla Przemysłu". W trakcie obrad przedstawione zostały tematy opracowane w jednostkach naukowo-badawczych, które mogą być wdrożone w zakładach przemysłowych.
Nauka dla Przemysłu - Zdjęcie Na seminarium dyrektor ITB "MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak wygłosiła referat przedstawiający zakres prac prowadzonych przez ITB ze szczególnym podkreśleniem unijnych tematów kluczowych, w których uczestniczy MORATEX.
Obradom towarzyszyła wystawa, na której ITB "MORATEX" przedstawił swoje osiągnięcia oraz swój udział w tematach finansowanych przez Unię Europejską.
2009-01-01
Rozpoczęcie realizacji projektu
Prace związane z Projektem Kluczowym zostały rozpoczęte. Wszelkie informacje o postępach zamieszczane będa na bieżąco na stronie internetowej Projektu, którą własnie oglądasz. Zapraszamy do systematycznych odwiedzin.