Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

90-924 Łódź
ul. Stefanowskiego 1/15
www.mechmat.eu
mechmat@p.lodz.pl

Do góry

Katedra jest jednym z silniejszych w kraju ośrodków, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi i nośnością konstrukcji cienkościennych. Pracownicy naszej Katedry zajmują się: analizą teoretyczną, numeryczną i doświadczalną stanu naprężeń i odkształceń elementów konstrukcji i maszyn; wytrzymałością materiałów i konstrukcji; statecznością i nośnością oraz mechaniką pękania i zniszczenia materiałów kompozytowych. W Katedrze Wytrzymałości działa Laboratorium badawcze, w którym prowadzone są badania własności mechanicznych i wytrzymałościowych; badania tensometryczne pozwalające wyznaczać stan naprężeń i odkształceń badanych konstrukcji; modelowe badania elastooptyczne.

Do góry

Pracownicy Katedry zajmują się zachowaniem się elementów konstrukcji z materiałów kompozytowych [1-3]. Głównym zainteresowaniem jest stateczność przy obciążeniach stycznych [2] i dynamicznych [1].
W Laboratorium Wytrzymałości Materiałów prowadzone są badania własności mechanicznych i wytrzymałościowych materiałów (udarność, twardość, próba rozciągania, ściskania i zginania).

  1. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kowal-Michalskiej, Stateczność dynamiczna kompozytowych konstrukcji płytowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa, 2007, str. 170
  2. Zbigniew Kołakowski, Katarzyna Kowal-Michalska, Selected problems of instabilities in composite structures, The Technical University Press, A Series of Monographs, Łódź 1999
  3. Zbigniew Kołakowski, Podstawy Wytrzymałości i Stateczności Płytowych Konstrukcji Kompozytowych, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008

Do góry

Anna KuźniarekZdjęcie
Specjalista ds. finansowych i kadrowych

prof. dr hab. inż. Zbigniew KołakowskiZdjęcie
Osoba ds. merytorycznych

dr hab. inż. Tomasz KubiakZdjęcie
Koordynator Projektu

dr inż. Leszek CzechowskiZdjęcie
Zespół badawczy

dr inż. Jacek JankowskiZdjęcie
Zespół badawczy

mgr inż. Wiesław BłażejewskiZdjęcie
Laboratorium

mgr inż. Jan MikulskiZdjęcie
Laboratorium

Do góry

  • Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki - Koordynator ze strony Partnera
  • dr hab. inż. Tomasz Kubiak - Osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania Jednostki w Projekcie

Do góry

Biuro Partnera – Sekretariat
Anna Kuźniarek
tel.: 042 631 22 14
fax. 042 636 49 85
e-mail: mechmat@p.lodz.pl

Osoba ds. finansowych i rozliczeń
Anna Kuźniarek
tel.: 042 631 22 14
fax.: 042 636 49 85
e-mail: mechmat@p.lodz.pl

Osoba ds. promocyjnych
dr inż. Leszek Czechowski
tel.: 042 631 22 15
e-mail: leszek.czechowski@p.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne
Anna Kuźniarek
tel.: 042 631 22 14
fax.: 042 636 49 85
e-mail: mechmat@p.lodz.pl

Osoba do kontaktów merytorycznych z Kierownikiem Bloku Tematycznego
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
tel.: 042 631 22 14
e-mail: zbigniew.kolakowski@p.lodz.pl

Osoba ds. organizacyjnych
dr hab. inż. Tomasz Kubiak
tel.: 042 631 22 21
e-mail: tomasz.kubiak.pl@gmail.pl

Do góry