Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

05-220 Zielonka
ul. Wyszyńskiego 7
www.witu.mil.pl
planowanie@witu.mil.pl

Do góry

Zdjęcie

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest jednostką naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Zakres działania Instytutu obejmuje: broń strzelecką i indywidualne wyposażenie żołnierza, rakiety i artylerię wojsk lądowych, radiolokację i systemy dowodzenia, eksploatację uzbrojenia i środków bojowych.

W wymienionych obszarach Instytut realizuje: prace naukowo-badawcze, analityczne, badawczo-rozwojowe, projektowe i optymalizacyjne, badania eksploatacyjne i odbiorcze, ekspertyzy, certyfikację wyrobów, prace normalizacyjne i szkolenia.

Główne zagadnienia tematyczne prowadzonych w ostatnich latach prac to: nowoczesna amunicja artyleryjska, moździerzowa, strzelecka oraz jej elementy, urządzenia walki radioelektronicznej i radiolokacyjne urządzenia pomiarowe, systemy kierowania ogniem, systemy eksploatacji sprzętu wojskowego i środków bojowych, nowe rodzaje opancerzenia dla czołgów i wozów bojowych, indywidualne osłony balistyczne, systemy kontrolne i pomiarowe uzbrojenia rakietowego, systemy szkolno-treningowe do sprzętu uzbrojenia i systemy utylizacji amunicji.

Do góry

W wyniku integracji Sił Zbrojnych RP ze strukturami militarnymi NATO oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej wdrożono w Instytucie nowoczesne systemy zarządzania ISO 9001 i AQAP 2110. Dzięki temu Instytut od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje we współczesnych realiach gospodarki rynkowej. Został również wdrożony międzynarodowy system testowania uzbrojenia. Instytut uzyskał także uprawnienia w dziedzinie koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Do góry

dr inż. Ryszard KostrowZdjęcie
Dyrektor instytucji

mgr inż. Wiesław HabajZdjęcie
Koordynator ze strony Partnera posiadający pełnomocnictwo
do reprezentowania jednostki w projekcie


tel.: (0-22) 761 46 07
e-mail: habajw@witu.mil.pl

Do góry

Osoba ds. finansowych i rozliczeń
Halina Tomaszon
tel.: (0-22) 761 44 53
e-mail: sówkaj@witu.mil.pl

Osoba ds. organizacyjnych
Ewa Młynarczyk
tel.: (0-22) 761 44 40
e-mail: planowanie@witu.mil.pl

Osoba ds. promocyjnych
Piotr Tosiek
tel.: (0-22) 761 46 90
fax.: (0-22) 761 46 90
e-mail: marketing11@witu.mil.pl

Osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne
Mieczysław Sienkiewicz
tel.: (0-22) 761 46 80
e-mail: zaopatrzenie@witu.mil.pl

Osoba do kontaktów merytorycznych z Kierownikiem Bloku Tematycznego
mgr inż. Wiesław Habaj
tel.: (0-22) 761 46 07
e-mail: habajw@witu.mil.pl

Do góry